RST TEKNOLOJİ

Vizyon & Misyon

Değişimin ve gelişimin öncüsü olma yolunda adımlar atan, yaratıcılığı ve yeni fikirleri destekleyen, ürettiğimiz bilgi, hizmet ve teknoloji ile ülkesine ve çalışanlarına gurur veren bir marka olmayı hedefliyoruz.

RST TEKNOLOJİ

Vizyon

RST’nin vizyonu; sivil ve askeri alanlarda ürün ve sonuç odaklı yaklaşımıyla, özgün ve ileri teknolojiye dayalı ürün ve çözümleriyle, yurt içi ve yurt dışı müşterilerine karşı üstlendiği sorumlulukları ve sağladığı hizmetleri hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirebilen, hem çözüm ortakları, hem de müşterileri tarafından güvenilen ve aranan bir firma olmaktır.
RST TEKNOLOJİ

Misyon

RST’nin misyonu; Savunma, Uzay ve Havacılık sektörlerinde, başta radyo-frekans ve elektro-optik sensör teknolojileri ile ilgili ürünler ve elektronik harp simülatörleri olmak üzere, ulusal ve uluslararası alanda sivil ve askeri elektronik uygulamalar içeren ileri teknoloji ürünler geliştirmek, üretmek ve bu ürünlerle ilgili hizmetler sunmaktır.
RST TEKNOLOJİ

Kapsam

RST Kalite Yönetim sisteminin kapsamı RST tarafından yazılım, elektronik ve mekanik donanım tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, sistem entegrasyonu, kurulumu, bakım, işletme ve idamesi ve danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili tüm hususları içermektedir.

RST uzay, savunma ve havacılık sistemlerine/sektörlerine yönelik radyo frekans (RF) ve elektro optik (EO) tabanlı sektör teknolojileri radar sistemleri, uydu sistemleri, elektronik harp sistem ve simülatörleri tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, sistem entegrasyonu, bakımı, işletmesi, idamesi ve danışmanlık hizmetleri ile bu kapsam dahilinde ISO 9001:2015 standardının tamamını uygulamaktadır.

RST TEKNOLOJİ

Stratejimiz

  • 5Yeni pazarlarda ve mevcut iş alanlarında yeni ürünler geliştirerek büyümek
  • 5Müşteri ihtiyaç ve beklentisini n etkin şekilde karşılayan ve en çok tercih edilen marka olmak
  • 5İnovasyon sürecini ve yaratıcılığı zirvede tutarak yenilikçi ürün ve hizmetler sunmak
  • 5Başarının, ancak müşteri beklentilerini karşılamak ile mümkün olduğu bilinciyle müşteri beklentilerinin ötesinde hizmet vermeye çalışmak
  • 5İnsan kaynakları süreçlerinde mükemmelliği hedefleyerek, çalışanlara sağlanan faydayı arttırarak en çok tercih edilen şirket olmak
RST Technology