RST TEKNOLOJİ

Vizyon & Misyon

Değişimin ve gelişimin öncüsü olma yolunda adımlar atan, yaratıcılığı ve yeni fikirleri destekleyen, ürettiğimiz bilgi, hizmet ve teknoloji ile ülkesine ve çalışanlarına gurur veren bir marka olmayı hedefliyoruz.

RST TEKNOLOJİ

Vizyon

Sivil ve askeri alanlarda ürün ve sonuç odaklı yaklaşımıyla, özgün ve ileri teknolojiye dayalı ürün ve çözümleriyle, yurt içi ve yurt dışı müşterilerine karşı üstlendiği sorumlulukları ve sağladığı hizmetleri hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirebilen, hem çözüm ortakları, hem de müşterileri tarafından güvenilen ve aranan bir firma olmaktır.
RST TEKNOLOJİ

Misyon

Savunma, Uzay ve Havacılık sektörlerinde, başta radyo-frekans ve elektro-optik sensör teknolojileri ile ilgili ürünler ve elektronik harp simülatörleri olmak üzere, ulusal ve uluslararası alanda sivil ve askeri elektronik uygulamalar içeren ileri teknolojili ürünler geliştirmek, üretmek ve bu ürünlerle ilgili hizmetler sunmaktır.
RST TEKNOLOJİ

Stratejimiz

  • 5Yeni pazarlarda ve mevcut iş alanlarında yeni ürünler geliştirerek büyümek
  • 5Müşteri ihtiyaç ve beklentisini n etkin şekilde karşılayan ve en çok tercih edilen marka olmak
  • 5İnovasyon sürecini ve yaratıcılığı zirvede tutarak yenilikçi ürün ve hizmetler sunmak
  • 5Başarının, ancak müşteri beklentilerini karşılamak ile mümkün olduğu bilinciyle müşteri beklentilerinin ötesinde hizmet vermeye çalışmak
  • 5İnsan kaynakları süreçlerinde mükemmelliği hedefleyerek, çalışanlara sağlanan faydayı arttırarak en çok tercih edilen şirket olmak
RST Technology