ÇÖZÜMLER

Radar Modernizasyonu

İdame ve işletmesi maliyet etkinliğini kaybetmiş ancak teknik performans kriterleri açısından geçerliliğini koruyan sistemlerin, kullanım ömrünü uzatmak kullanıcıların tercih ettiği bir yaklaşımdır.

Özellikle büyük radarlar sistemleri gibi yerleştirme ve kullanıma alma gibi yüksek seviyede maliyet ve zaman gerektiren çalışmaların yeniden yapılmasının önüne geçmek, kullanım ve bakım gibi alışılmış ve içselleştirilmiş faaliyetlerin devamını sağlamak modernizasyon faaliyetlerinin temel çıkış noktalarını oluşturmaktadır.

Bu kapsamda RST gerek RF ve sayısal kartların ve gerekse güç yükselteçlerinin modernizasyonunda maliyet etkin çözümler sunmaktadır.

Static overlay
RST Technology