/
    RST, savunma, uzay ve havacılık sektörlerinde, sivil ve askeri alanlarda faaliyet gösteren ürün odaklı bir firmadır. RST'de, mühendislik yönetimi ve proje gerçekleştirme alanlarında geniş tecrübeleri ve ticari anlamda önemli geçmişi olan yetkin bir ekip bir araya gelmiştir.

    RST'nin ana hedefi; modern mühendislik tekniklerinin kullanımı ile müşterilerinin değişen ihtiyaçlarına cevap verecek hızlı çözümler üretmektir. RST bu maksatla; ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak, katma değer içeren, özgün ve yüksek kaliteli yazılım, donanım ve sistemlerin tasarımı, geliştirilmesi ve üretimi faaliyetlerinde bulunmaktadır.

    RST bünyesinde RF ve EO tabanlı algılayıcı teknolojileri, Radar Sistemleri, Uydu Sistemleri ve Elektronik Harp Simülatörleri alanlarında çeşitli projeler yürütülmektedir.

    RST; yürüttüğü projelerinde, sistemlerin birim, bileşen, alt sistem ve kritik teknolojilerinin geliştirilmesi ve bu önemli yapı taşlarının tasarım ve üretimi için gerekli bilgiye sahip olunması konuları üzerine yoğunlaşmıştır. Bu yapı taşları, RF ön kat ve gönderme/alma birimleri için mikrodalga ve milimetre dalga teknolojileri ile algılayıcı sistemlerin sinyal işleme birimlerini içermektedir.

    RST, sahip olduğu geliştirme ve entegrasyon kabiliyetleri ile, RF ve EO algılayıcı sistemleri gibi uygulamalar için yüksek performanslı sayısal sinyal işleme çözümleri geliştirmekte, bu maksatla FPGA ve DSP de dahil olmak üzere tüm modern sinyal işleme teknolojilerini kullanmaktadır. Şirket, sinyal işleme çözümleri oluşturmak için modelleme, benzetim, uygulama ve üçüncü parti IP çekirdek entegrasyonu gibi gerekli tasarım metodolojilerini yürütmekte ve kendi laboratuvarları ve ileri teknoloji test ekipmanlarını kullanarak ürün geliştirme sürecini hızlandırmaktadır.