RST TEKNOLOJİ

Politikalarımız

Politikamızın temel esasları: etkin süreç yönetimi, İleri teknolojili mühendislik ve danışmanlık çözümleri, sürekli gelişim, çevre bilinci, sürdürülebilirlik ve müşteri beklentilerini aşarak karşılayan müşteri odaklı mühendislik anlayışıdır.

RST TEKNOLOJİ

Kalite Politikamız

RST, Kalite Politikası, ulusal ve uluslararası sivil ve askeri sektöre yönelik, elektrik ve elektronik alanlarında kaliteli, özgün ürün ve hizmetler sağlamak amacıyla;
 • 5Müşterilerine karşı üstlendiği sorumlulukları hızlı, etkin, güvenilir ve müşteri beklentilerini aşan bir şekilde yerine getirebilmeyi,
 • 5Ürün ve hizmetleri ulusal ve uluslararası standartlara uygun, ileri teknoloji ve modern mühendislik çözümleri kullanarak tasarlamayı, üretmeyi/ifa etmeyi ve zamanında teslim etmeyi,
 • 5Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini ve verimliliğini, teknolojik alt yapı unsurlarını da kullanarak sürekli iyileştirmeyi ve sistemin devamlılığını sağlamayı, kuruluşun her seviyesinde tüm şirket çalışanlarının katılımı ile uygulamayı taahhüt eder.
RST TEKNOLOJİ

Çevre Politikamız

Faaliyetlerimizi;
 • 5İklim değişikliğine karşı duyarlı, temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılması
 • 5Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılması
 • 5Tasarımdan ömür çevrimi sonuna kadar tüm süreçlerde olumsuz çevresel etkilerin azaltılması
 • 5Tüm faaliyetlerde iklim değişikliği ve sürdürülebilirliğin öncelikli kılınması
 • 5Çalışanlarımızın ve toplumun çevre bilincinin artırılması
yönünde faaliyetlerimizi bütünleşik bir şekilde yöneterek örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.
RST TEKNOLOJİ

İnovasyon Politikamız

Faliyetlerimizi;
 • 5Süreç inovasyonları için özgün çözümler geliştirmek,
 • 5Pazarlama etkinliğimizi artırmak ve sürdürmek için özgün çözümler geliştirmek,
 • 5İnsansız teknolojiler ve robotik alanlarında kritik teknolojileri projelerimize dâhil ederek yeni yetkinlikler kazanmak,
 • 5Organizasyon yapımızı yenilikçi, özgür ve özgün düşünmeyi destekleyecek şekilde güçlendirmek.
RST TEKNOLOJİ

Sertifika ve Üyeliklerimiz

RST, kurum içindeki tüm faaliyetlerin sürekli olarak iyileştirilmesi ve müşteri beklentilerinin en üst düzeyde karşılanması adına titiz bir kalite politikası yürütmekte ve bu bağlamda aşağıdaki sertifikaların gereklerini yerine getirmektedir:

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası: Müşterilerimizin beklentisinin aşılmasını hedefleyen bir yönetim anlayışıyla, ürün ve hizmetlerimizin sürekli olarak iyileştirilmesini sağlamak ve eksiksiz bir şekilde teslim etmek için ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Gereklilikleri doğrultusunda çalışmaktayız.

Millî ve NATO Tesis Güvenlik Belgeleri: Tesisimizde bulunan gizlilik dereceli verilerin, proje ve malzemelerin fiziki güvenliklerinin sağlanması için, tesisimizin gerekli güvenlik standartlarını karşıladığı ve koruma önlemlerinin uygun bulunduğu Milli Savunma Bakanlığı ve NATO tarafından belgelenmiştir.

RST aşağıdaki kuruluşlara üyedir:

 • 5Savunma ve Havacılık Sanayii İhracatçıları Birliği (SSI)
 • 5Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD)
 • 5Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK)
 • 5Ostim Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA)
 • 5Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesi (TSSK)
RST Technology